+420 773 873 704

   info@kardioradotin.cz

Komplexní kardiologické vyšetření

 

Preventívní kardiologické prohlídky

 

Měření krevního tlaku

 

Klidové EKG

vyšetření elektrické aktivity srdeční činnosti

Zátěžové EKG- ergometrie

Jedná se o vyšetření EKG při zátěži. Principem vyšetření je postupné zvyšování zátěže až k maximálnímu výkonu pacienta za současné kontinuální monitorace EKG a krevního tlaku.
Vyšetření slouží k posouzení funkce kardiovaskulárního aparátu, tolerance zátěže a reakci krevního tlaku při námaze. Zátěžové EKG dokáže odhalit některá srdeční onemocnění, jako je angina pectoris, respektive ischemická choroba srdeční, či například určité poruchy srdečního rytmu. Opakovaným vyšetřením můžeme ověřit účinnost léčby či prodělaných revaskularizačních zákrocích (katetrizace, bypass). Toto vyšetření doporučujeme i starším sportovcům nebo sportovcům s vyšším kardiovaskulárním rizikem

Specializované echokardiografické vyšetření

sonografie/ultrazvukové vyšetření srdce. Toto neinvazivní vyšetření patří mezi základní kardiologická vyšetření a umožňuje posouzení srdečních struktur, jejich pohyb a proudění krve v srdci. Nález slouží ke zhodnocení funkce srdečního svalu a srdečních chlopní, případně jejich poškození

Holterovské monitorování EKG (24 hodinové - 10 denní)

jde o neinvazivní vyšetření, které umoňuje kontinuální záznam elektrické srdeční aktivity během celého dne i noci. Díky Holter-monitoraci můžeme detekovat nepravidelnosti srdeční akce, resp. poruchy rytmu, přístroj zaznamenává EKG přímo při případných obtížích nemocného, je možná diagnostika tzv. „němé ischemie“

Neinvazivní 24 hodinové monitorování krevního tlaku (ABPM- ambulant blood pressure monitoring)

24 hodinová monitorace krevního tlaku, neboli „tlakový Holter“: vyšetření sloužící k celodennímu záznamu krevního tlaku. Toto vyšetření umožňuje pravidelné „domácí“ měření krevního tlaku během běžných aktivit pacienta a slouží k přesnější diagnostice hypertense a nastavení optimální léčby“