+420 773 873 704

   info@kardioradotin.cz

Kardiologie Radotín je nestátní zdravotnické zařízení, které se díky svému modernímu vybavení věnuje kompletní kardiovaskulární péči o nemocné se širokým spektrem srdečně – cévních onemocnění, zejména diagnostiku a léčbu arteriální hypertenze, ischemické choroby srdeční, poruch srdečního rytmu a srdečního selhání, dispenzarizaci pacientů, včetně zajištění akutní a neodkladné péče.

V rámci primární prevence provádíme komplexní vyšetření osob s kardiovaskulárním rizikovým profilem, jejich diagnostiku, návrh léčby, režimová opatření a program další péče a prevence. Dále provádíme zátěžové vyšetření sportovců.Poskytujeme služby pacientům smluvních zdravotních pojišťoven, ale také komerční vyšetření za úhradu klientům z ČR a ze zahraničí.
Čeká Vás příjemné prostředí s osobitým přístupem k pacientům. Těšíme se na Vaši návštěvu.

Za kardiologický tým,
MUDr. Jozef Petrus

MUDr. Jozef Petrus

Odborná způsobilost/atestace v oboru: Kardiologie

V rámci neinvazivní diagnostiky a léčby kardiovaskulárních onemocnění se věnuje zejména echokardiografii, zátěžovým vyšetřením a poruchám rytmu.

Absolvoval lékařskou fakultu UPJŠ v Košicích v roce 2006. V roce 2005 v rámci programu Erasmus absolvoval 2 semestry na Faculty of Medicine, University of Turku ve Finsku. V době studií absolvoval několik zahraničních stáží a kurzů v Japonsku, Mexiku, Venezuele a Ruské federaci. Po skončení studií působil krátce na Interním oddělení Nemocnice s poliklinikou Sv. Jakuba v Bardějově. V roce 2007 nastoupil na Kardiochirurgické oddělení Nemocnice Na Homolce a v rámci specializační přípravy pracoval i v Komplexním kardiovaskulárním centru FN Motol.

Specializační atestaci z kardiologie absolvoval v roce 2014. V Nemocnici Na Homolce byl členem týmu kardiologického a později kardiochirurgického a věnoval se především echokardiografii. Jeho výzkumná činnost byla zaměřena na studium ovlivnění fibrilace síní mini-invazivní chirurgickou technikou a tak navázal již na své předchozí výzkumné úkoly, které se týkaly ovlivnění supraventrikulárních arytmií reflexními metodikami. Je spoluautorem několika vědeckých článků a aktivně přednáší na odborných sympoziích.

Je členem České lékařské komory, České kardiologické společnosti, Evropské kardiologické společnosti, České společnosti pro hypertenzi a dalších.